Pinjaman Antara Perpustakaan (Inter-Library Loan)

Bahan untuk pinjaman yang tidak terdapat di perpustakaan KEMENTAH, boleh diperolehi dari perpustakaan lain yang merupakan sebahagian daripada Sistem Pembekalan Perpustakaan ( Sistem Pembekalan Perpustakaan,SPP ), di bawah Perpustakaan Negara Malaysia. Pengguna dikehendaki mengenalpasti bahan dan perpustakaan yang berkenaan , pengguna boleh meminta bantuan daripada petugas kaunter untuk meminjam bahan dengan mengisi borang yang berkaitan.  Proses yang terlibat adalah seperti berikut:

  1. Tajuk buku dan perpustakaan yang terlibat dikenalpasti.
  2. Pengguna membuat permohonan pinjaman bahan di kaunter.
  3. Pustakawan membuat pemohonan melalui Sistem Pembekalan Penerbitan.
  4. Pustakawan menghubungi pengguna mengenai status bahan.
  5. Permohonan diteruskan jika bahan sedia untuk di pinjam.

 

Waktu Operasi

Perpustakaan KEMENTAH
Isnin-Jumaat : 0830 - 1645

Sabtu, Ahad & Cuti Umum (TUTUP)


Hubungi Kami

Markas Angkatan Tentera Malaysia
Bahagian Perkhidmatan Anggota
Jabatan Arah Pendidikan
Jalan Padang Tembak
50634 Kuala Lumpur
library@mod.com.my
Peta ke Perpustakaan KEMENTAH