Bahan

Penerangan

 

Umum

 

Koleksi umum ini meliputi buku-buku pelbagai bidang samada

fiksyen dan bukan fiksyen seperti karya am, geografi dan

sejarah, kesusateraan, kesenian, falsafah dan agama.

 

 

Rujukan

 

Meliputi sebahagian bahan rujukan yang dikenal pasti kerap

digunakan tetapi terdapat dalam jumlah yang terhad.

Koleksi ini adalah untuk rujukan dalaman sahaja.

 

Kepimpinan

(PSK)

 

Koleksi ini mengandungi buku-buku yang ditulis oleh

tokoh-tokoh terkemuka atau mengenai kepimpinan

sama ada kemampuan dan sifat-sifat keperibadian

seperti biografi tokoh dan memoir.

 

 

Kanak-kanak (KK)

 

Koleksi ini mengandungi bahan-bahan rujukan dan

pengajaran serta bahan-bahan bacaan kanak-kanak

peringkat pra-sekolah dan sekolah rendah dalam

bentuk bercetak dari dalam dan luar Negara.

 

 

Tesis (TH)

 

Koleksi ini adalah  hasil penyelidikan yang dihasilkan

oleh angota tentera yang belajar di institusi pendidikan

di Malaysia. Kajian-kajian ilmiah ini meliputi peringkat

Doktor Falsafah, Ijazah Sarjana dan Ijazah Sarjana Muda.

 

 

Waktu Operasi

Perpustakaan KEMENTAH
Isnin-Jumaat : 0830 - 1645

Sabtu, Ahad & Cuti Umum (TUTUP)


Hubungi Kami

Markas Angkatan Tentera Malaysia
Bahagian Perkhidmatan Anggota
Jabatan Arah Pendidikan
Jalan Padang Tembak
50634 Kuala Lumpur
library@mod.com.my
Peta ke Perpustakaan KEMENTAH