Pengenalan

Perpustakaan Institut Pengurusan Tentera Darat yang lebih dikenali dengan nama Perpustakaan IPDA berperanan sebagai pusat sumber rujukan ilmu untuk memperluaskan ilmu pengetahuan bagi mendapatkan maklumat bahan rujukan dan pusat kolektif data bagi penyebaran maklumat melalui perkhidmatan yang disediakan.

Perpustakaan IPDA adalah khusus untuk semua anggota tentera,  penjawat awam yang berkhidmat di bawah Institut Pengurusan Tentera Darat dan penuntut yang berkursus di Institut ini.

Objektif

Mengakses sumber maklumat dan rujukan secara kolektif dengan penyimpanan data bagi memperolehi, mengumpul dan memproses maklumat secara sistematik serta penyimpanan bagi menyediakan kemudahan capaian dan pembekal sebagai sumber maklumat  kepada penguna.

Carta Organisasi