Perkhidmatan

Jenis Pinjaman Jumlah Pinjaman Tempoh Kaedah
1  Ahli Biasa 4 14 Hari Automasi
2  Penuntut 6 14 Hari Automasi
3  Pengurusan Kanan 6 14 Hari Automasi
4  Pinjaman Antara Perpustakaan 2 30 Hari Manual

 

Perkhidmatan Maklumat
 Refografi
Perpustakaan menyediakan kemudahan kepada pengguna untuk membuat salinan foto bahan dengan mengenakan kadar bayaran tertentu
 
 NSTP Online (Archive)

 
Perpustakaan juga menyediakan perkhidmatan mengakses bahan berita berbentuk arkib dari NSTP-online dan mengenakan bayaran yang telah ditetapkan oleh pihak NSTP selain dari kos mencetak bahan dari perpustakaan.