Keahlian

Semua kakitangan dan penuntut MTAT adalah secara automatic menjadi ahli perpustakan. Pegawai  dan anggota tentera daripada pasukan luar boleh membuat rujukan dan pinjaman dengan menandatangani borang BAT F5.