Perkhidmatan

  1. Perkhidmatan Rujukan dan Pencarian Maklumat
    Perkhidmatan ini meliputi pertanyaan rujukan samada melalui telefon, website atau datang sendiri ke Perpustakaan
  2. Perkhidmatan Pinjaman dan Pemulangan
    Perkhidmatan pinjaman dan pemulangan bertujuan untuk memberi kemudahan bacaan  dan rujukan kepada semua penguna perpustakaan.
  3. Perkhidmatan Atas Talian
    Maklumat mengenai bahan boleh di dapati melalui Online Public Access Catalogue (OPAC)

TEMPOH PINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN 
BIL BAHAN JUMLAH BOLEH DIPINJAM DAN TEMPOH

 

Jenis Buku Jumlah Boleh Pinjam Tempoh
Pinjaman 4 Naskah 2 Minggu
Rujukan 2 Naskah 2 Hari